Nominert til Gullegget 2014

Filmen De Andre og Redd Barna er nominert til Gullegget 2014, som er en pris gitt av Extrastiftelsen. Speranza Film søkte Extrastiftelsen om midler til produksjon gjennom Redd Barna. Samarbeidet med Redd Barna har vært avgjørende. De har gitt faglig veiledning, bidratt med oppdatert informasjon og faktakunnskap om barnemigrasjon underveis, gjennom hele produksjonen. Da filmen ble lansert styrket Redd Barna samarbeidet med å bidra til felles arrangement for å sette søkelyset på de sårbare ungdommens situasjon. Redd Barna og Margreth har også vært sammen i flere møter med politisk ledelse.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

%d bloggers like this: