Støtt Redd Barnas kampanje mot seksuelle overgrep mot barn

Jeg har valgt å gi min stemme til en 21 år gammel jente som har blitt utsatt for seksuelle overgrep gjennom hele sin oppvekst. Støtt opp om Redd Barnas kampanje du også.

http://www.reddbarna.no/jegerher

Seksuelle overgrep skjer oftere, nærmere og er mer skadelig enn folk tror. Redd Barna vil gi voksne den kunnskapen de trenger for at flere barn skal bli sett, hørt og trodd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

%d bloggers like this: