Margreth Olin tildeles kulturpris fra Eivind Eckbos legater

Portrett av Eivind Eckbo, signert Thorvald Hellesen 1914.

Margreth Olin tildeles Kulturprisen på 250.000 kroner fra Eivind Eckbos legater 26. mai. 2015.

Juryens begrunnelse:
“Eckbos Legats kulturpris har til formål å støtte god kulturformidling.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner og instutisjoner som på en forbilledlig eller original måte arbeider med kulturformidling.

I 2015 tildeles prisen Margreth Olin for hennes store formidlingsprosjekt! Med filmen som virkemiddel løfter hun gang på gang fram situasjonen for de svake i samfunnet – og bidrar som et viktig korrektiv til vår kollektive bevissthet.”

Du kan lese mer på Legatets nettside her.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

%d bloggers like this: